National Supporter of Economic Growth (Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości)

Company address

Prime in Projects

Prime in Projects

ASAP-FS | Feasibility Study

Subcontractor in Projects

Subcontractor in Projects

ASAP DP | Demonstration Project (from FS)