ESA title

National Supporter of Economic Growth (Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości)